Roemruchte daden en opvattingen van Doctor Faustroll, patafysicus. Neowetenschappelijke roman

coversAlfred Jarry
Ingeleid door Matthijs van Boxsel
Vertaald uit het Frans door Liesbeth van Nes
Van noten voorzien door Liesbeth van Nes, Pieter de Nijs en Bastiaan van der Velden

In samenwerking met de Nederlandse Academie voor ’Patafysica.

‘Deze roman van Alfred Jarry is immers verreweg de belangrijkste “wetenschappelijke” prestatie ooit verricht op basis van een mentaliteit die zoiets als “dadaïstisch” (tenminste dadaïstisch avant la lettre) genoemd kan worden.’
– W.F. Hermans

‘Massieve aantastingen van burgermoraal en autoritaire politiek, zeer lachwekkend’
– Harry Mulisch

‘[P]astiches, parodieën, prozagedichten, wetenschappelijke verhandelingen. (…) In deze roman [regeert] alleen de verbeelding. (…) Waar de ongerijmdheid tot regel is verheven, is de aloude coincidentia oppositorum (samenvallen der tegendelen) bijna een vanzelfsprekendheid.’
– Arnold Heumakers in de Volkskrant

Een God met een zeegroene snor en een tropenhelm zit met een baviaan en een deurwaarder in een roeiboot die vaart over land. Het klinkt als een mop, maar het is het begin van een culturele omwenteling. Jarry is vooral bekend door de agressieve humor van Koning Ubu die de aanzet gaf tot het futurisme, het dadaïsme en het surrealisme.

Maar in Doctor Faustroll heeft Jarry cabaret, wetenschap, kunst en esoterie weten samen te ballen tot de wetenschap der wetenschappen, de ’Patafysica. In zijn voorwoord bij deze editie geeft Matthijs van Boxsel (Encyclopedie van de domheid) drie definities van deze wonderlijke discipline:

– De ’Patafysica is de wetenschap van denkbeeldige oplossingen. Faustroll berekent de oppervlakte van God.
– De ’Patafysica is de wetenschap van de uitzondering. Faustroll verkleint zichzelf om een waterdruppel op een koolblad te onderzoeken.
– De ’Patafysica is de wetenschap die al doende de universa exploreert die parallel lopen met de officieel erkende wereld. Faustroll stuurt telegrammen uit de Etherniteit.

Doctor Faustroll geeft vanuit deze discipline antwoord op prangende vragen als: wat is landvaartkunde? Wat is de relatie tussen een paardenhoofd en moordzucht? Hoe te reizen door de tijd? ‘Alles staat in Faustroll,’ zei Boris Vian, ‘inbegrepen de manier om een schaap levend te garen.’

_

Paperback
Eerste druk: januari 2016
Tweede druk: maart 2016
488 pagina’s
12,5 × 20 cm
ISBN 978-94-92254-00-9
Prijs € 20,–

Luxe editie in linnen gebonden
In een oplage van 75 exemplaren
488 pagina’s
12,5 × 20 cm
ISBN 978-94-92254-09-2
Prijs € 50,–